Stolárstvo STOLVAN

CHRÁNENÁ DIELŇA

Postavením chránená dielňa je naše stolárstvo zaujímavé najmä pre väčšie firmy (nad 20 zamestnancov), ktoré majú povinnosť zamestnávať osoby s ŤZP pretože si túto povinnosť môže zamestnávateľ splniť aj zadaním zákazky, ktorou môže byť nákup výrobkov (prípadne služieb) dodaných napríklad chránenou dielňou. Ak uvedené nie je splnené nastáva povinnosť uhradiť štátu ososbitný odvod. Viac informácií nájdete tu.

chránená dielňa

TRENDY DOSTUPNÁ KVALITA

Vaše predstavy meníme na dlhotrvácnu realitu. Našu výrobu prispôsobujeme dobe a kvalitu zaručujú najmä naše dlhoročné skúsenosti. Na mieru vzrábame nábytok širokého sortimentu:

Pre svoju činnosť používame program kniha jázd Speedy